Prvi samostalni koncert

Zrinka Tomašić

Zrinka i Hrvoje Tomašić

violina i klavir, 2009.

Božićni mjuzikl

Mandica Tomašić

Hrvoje Tomašić

Svečani koncert,2008.